PROIECTE DERULATE PRIN FONDURI STRUCTURALE

img_top_page_03_proiecte_1170

PROIECTE DERULATE PRIN FONDURI STRUCTURALE

INTELIFORM

1. S.C.Inteliform SRL şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de afaceri, prin Directia pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru IMM, au semnat în 04.06.2009 contractul de finanţare pentru un proiect în valoare totală de 1.086.660,40 lei, care a avut ca rezultat modernizarea productiei, cresterea competitivitatii si productivitatii, cresterea cifrei de afaceri, cresterea numarului de personal. Proiectul, care a primit finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie – „Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, Operaţiunea – Sustinerea investitiilor in instalatii, echipamente, masini, aparatura, a fost implementat în perioada 04.06.2009 – 03.06.2011, la adresa din Timisoara, str. Pestalozzi, nr.20A. Valoarea totală este de 1.086.660,40 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 593.554 lei. S.C.Inteliform SRL cu sediul în Timisoara, str. Meziad, nr.18, sc.B, ap.7 a depus cererea de finanţare în cadrul schemei „Modernizarea productiei de matrite si dispozitive complexe prin achizitii de utilaje noi si software ” obiectivul vizat fiind dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.

2. S.C. INTELIFORM S.R.L, cu sediul în: Giroc, str. Bârzava, nr.25A, jud.Timiş, Cod postal: 0307220, a derulat începând cu data de 09.08.2011, proiectul: „DOTARE LABORATOR MECANIC ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE TRASABILITATE PROCESE CONFORM ISO 9001”, cod SMIS: 36022, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.: 335/S/09.08.2011 încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri in calitate de Organism Intermediar pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.064.533,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 188.727,00 lei.
Proiectul s-a implementat în: Timişora, str.Calea Moşnitei, nr.21, la punctul de lucru al S.C. INTELIFORM S.R.L pe o durată de 24 luni conform Contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului a fost: „Îmbunatăţirea calităţii producţiei, a competitivităţii si a productivităţii, creşterea cifrei de afaceri, întărirea ponderii produselor complexe rezultate in urma colaborării interdisciplinare. Dotarea cu echipamente moderne necesare verificării calităţii produselor în cadrul laboratorului mecanic, dotare cu echipament modern si software necesar pentru asigurarea trasabilităţii proceselor conform ISO 9001”.

3. S.C. INTELIFORM S.R.L., cu sediul în: Sat Giroc, Comuna Giroc, Str.Barzava Nr.25A, județul Timiş, Cod postal: 307220, a derulat începând cu data de 03.10.2011, proiectul: „CRESTEREA COMPETITIVITATII PE PIATA INDUSTRIALA A S.C. INTELIFORM S.R.L., PRIN ACHZITIONAREA DE UTILAJE INOVATIVE SI SOFTWARE, DESTINATE REALIZARII DE ECHIPAMENTE MECATRONICE (CELULE SI LINII DE FABRICATIE)”, cod SMIS: 27918, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.: 404/3m/03.10.2011 încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri in calitate de Organism Intermediar pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.895.237,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.069.891,90 lei.
Proiectul s-a implementat în: Str. Calea Mosnitei nr. 21 Timisoara, Timis, pe o durată de 12 luni conform Contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului a fost: „Imbunatatirea calitatii productiei, cresterea competitivitatii si productivitatii a SC INTELIFORM SRL pe piata industriala, prin realizarea de produse complexe. Acest obiectiv general va putea fi realizat prin achizitionarea de tehnologii si echipamente inovative si conforme cu standardele intenationale, si va genera dupa implementarea proiectului de investitii cresterea cifrei de afaceri si a volumului productiei”.

4. S.C. INTELIFORM S.R.L., cu sediul în: Comuna Giroc, Strada Bîrzava, nr. 25A, Județul Timiș a derulat începând cu data de 05.11.2013 proiectul: „Achiziție de echipamente și software performante în cadrul S.C. INTELIFORM S.R.L. în vederea creșterii competitivității și a productivității”, cod SMIS: 42602, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.: 4m/400337/4/04.11.2013 încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, prin Agenția de Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.896.998,16 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 892.332,20 lei.
Proiectul s-a implementat în: Str. Moșnitei, nr. 21, Timișoara, Jud. Timiș, pe o durată de 12 luni conform Contractului de finantare.
Obiectivul general al proiectului a fost: „Îmbunătățirea calității producției, creșterea competitivității și productivității a S.C. INTELIFORM S.R.L. pe piața industrială, prin realizarea de produse complexe.”

5. În urma finalizării proiectului „Dezvoltarea capacităților de cercetare-dezvoltare în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic Inteliform’’, cod SMIS: 128862, care se implementează la adresa din Municipiul Timişoara, Calea Moşniţei nr. 21, judeţ Timiş, pe o perioadă de 61 luni, începând cu data de 23.01.2020 până la 31.12.2023, au fost obținute următoarele rezultate:
– Achiziționarea și punerea în funcțiune/ instalarea a 11 echipamente și a unui soft.
– Angajarea unei persoane în domeniul tehnologiilor avansate.
– Certificarea sistemului ISO 14001:2015. Un panou solar achiziționat și instalat. Instalarea
becurilor LED. Instalarea a 4 echipamente IT. Instalarea unui soft programare PLC.

NANO INTELIFORM

1. “PROCEDEU ŞI ECHIPAMENT PENTRU EXPLORAREA IN SITU A CAPACITĂŢII DE ACŢIONARE TERMICĂ A DISTRIBUŢIILOR COMPOZITE V2”
S.C. NANO INTELIFORM S.R.L. si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica in calitate de Organism Intermediar ,in numele si pentru Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational „Cresterea Competitivitatii Economice” au semnat in 26.11.2010 contractul de finantare pentru un proiect in valoare de 970.017,60 lei care a contribuit indirect la dezvoltarea unor produse de varf care au fost asimilate in activitatea de productie a unor companii in dezvoltare, interesate in domeniul nanoingineriei. Proiectul, care a primit finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la Bugetul de Stat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” –Axa Prioritara 2 – “Competitivitate prin cercetare-dezvoltare tehnologica si inovare”, Domeniul major de interventie – „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”. Operatiunea: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative, a fost implementat in perioada 26.11.2010-26.01.2012, la adresa din Timisoara,str. Calea Mosnitei nr.21. Valoarea totala este de 970.017,60 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul national) este de 729.000 lei . S.C. NANO INTELIFORM S.R.L cu sediul in Timisoara, str.Romulus nr.41 a depus cererea de finantare in cadrul schemei „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” obiectivul vizat fiind realizarea unor echipamente de proces pentru productia de produse nanotehnologice. POSCCE este PO finantat din FEDR care are ca obiectiv dezvoltarea IMM-urilor ,POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2009. SC NANO INTELIFORM SRL are ca obiect de activitate opertiuni de mecanica generala.

2. „Fabricaţia matriţelor pentru microinjectare şi a matriţelor pentru repere cu pereţi subţiri activate prin ultrasunete V4 / Inteli-molds”
S.C. NANO INTELIFORM S.R.L., cu sediul în: Str. Romulus nr.41, Timisoara, a derulat începând cu data de 14.01.2013 proiectul: „Fabricaţia matriţelor pentru microinjectare şi a matriţelor pentru repere cu pereţi subţiri activate prin ultrasunete V4 / Inteli-moulds”, cod SMIS – CSNR: 41361, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.: 439/14.01.2013 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).
Valoarea totală a proiectului este de 4.461.564 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.500.000 lei (din care 2.905.000 lei (83 %) din Fondul European de Dezvoltare Regională și 595.000 lei (17 %) din bugetul național.)
Proiectul s-a implementat în: Str. Calea Moşnitei, nr. 21, Timişoara, jud. Timiş, pe o durată de 24 luni conform Contractului de finantare.
Obiectivul general al proiectului a fost: Îmbunătăţirea calităţii producţiei, creşterea competitivităţii şi productivităţii a S.C. NANO INTELIFORM S.R.L. pe piaţa industrială regională, prin realizarea de produse matriţe de injecţie inovative.