ANALIZE ŞI SIMULĂRI

img_top_page_11_analize_1170

ANALIZE ŞI SIMULĂRI

Optimizarea unui produs, reducerea ciclului de realizare a acestuia sau evitarea reprelucrărilor pot fi atinse prin efectuarea de analize complexe.

În cazul matrițelor de injecție, putem analiza și determina cea mai bună localizare a punctelor de injecție înainte de începerea proiectării matriței. Aceasta economisește timp și evită riscul reprelucrării cauzate de eventuale probleme de injecție, aerisire sau controlul temperaturii.

  • Analize armonice
  • Analize statice
  • Analize de rezistență
  • Contact neliniar
  • Analize termice
  • Analize de curgere
  • Analize pneumatice

ANALIZE ŞI SIMULĂRI